หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 23 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
2 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 16 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
4 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 24 11 45.83% 8 33.33% 4 16.67% 1 4.17% 24
5 โรงเรียนบ้านชายเคือง 20 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
6 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
7 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 18 11 64.71% 1 5.88% 4 23.53% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
10 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
11 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 18 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
12 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 13 10 76.92% 0 0% 1 7.69% 2 15.38% 13
13 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 23 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
14 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
16 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 17 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 19 8 42.11% 4 21.05% 4 21.05% 3 15.79% 19
18 โรงเรียนบ้านวังบัว 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
20 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 12 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
22 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 19 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 14 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 10 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านช้างคับ 14 6 42.86% 7 50% 0 0% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
31 โรงเรียนบ้านพัดโบก 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
32 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 13 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 14 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
36 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านปางตาไว 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนอุทิศศึกษา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านคลองเตย 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 12 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองโมก 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านดงเย็น 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
61 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ* 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
62 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 10 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
63 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
65 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
69 โรงเรียนบ้านบึงลาด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนบ้านถนนงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 11 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
82 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 10 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 16 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 13
84 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
85 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
86 โรงเรียนบ้านนิคม 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหัวรัง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านชุมนาก 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
99 โรงเรียนบ้านรังแถว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านวังพลับ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
104 โรงเรียนบ้านคลองขุด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านคลองไพร 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านสามเรือน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ* 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
133 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านปางลับแล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านสามขา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา* 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
152 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา* 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านวังหามแห 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
175 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
176 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
177 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
178 โรงเรียนสหะราษฎร์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

admin : Thararat Yenjairad : Education Supervisor >>>E-mail : thararatkpp@hotmail.com >>id line deawkpp1.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]