หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 น.
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 117 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-


admin : Thararat Yenjairad : Education Supervisor >>>E-mail : thararatkpp@hotmail.com >>id line deawkpp1.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]