หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 753 การแข่งขัน Science Show บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปฐมวัย โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา อาคารห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา อาคารเรียนอนุบาล ห้อง ชั้นอนุบาล 1-3 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา อาคารเรียนอนุบาล ห้อง ชั้นอนุบาล 1-3 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-


admin : Thararat Yenjairad : Education Supervisor >>>E-mail : thararatkpp@hotmail.com >>id line deawkpp1.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]