หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 317 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมฯ 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 น.
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 318 27 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00 น.
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมฯ 27 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00 น.
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 316 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 315 26 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00 น.
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 317 26 ก.ย. 2558 09.00 - 16.00 น.
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 318 26 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 318 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 น.
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 316 26 ก.ย. 2558 13.00-16.00 น.
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 315 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 316 27 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00 น.
-


admin : Thararat Yenjairad : Education Supervisor >>>E-mail : thararatkpp@hotmail.com >>id line deawkpp1.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]