ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน พ.ศ.2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน