สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 6 6 6 18 22 3 3 0 28
2 อนุบาลกำแพงเพชร 5 5 4 14 13 3 0 0 16
3 บ้านสุวรรณภูมิ 5 3 0 8 9 1 4 0 14
4 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 4 1 2 7 7 6 3 0 16
5 อนุบาลไทรงาม 4 1 0 5 8 2 3 0 13
6 บ้านลานหิน 4 0 2 6 5 3 4 0 12
7 อนุบาลธรรมรัตน์ 3 3 1 7 8 8 7 3 23
8 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 3 2 1 6 7 5 6 5 18
9 บ้านวังชะโอน 3 1 2 6 7 2 1 0 10
10 สาธิต 3 1 1 5 7 1 1 0 9
11 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 3 0 1 4 5 4 0 1 9
12 บ้านวังทอง 3 0 0 3 8 1 0 0 9
13 บ้านโพธิ์พัฒนา 2 3 1 6 10 4 3 1 17
14 บ้านลานไผ่ 2 3 1 6 7 10 4 2 21
15 บ้านดงซ่อม 2 3 1 6 5 5 0 0 10
16 เทศบาลลานกระบือ 2 2 2 6 7 1 0 2 8
17 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 2 1 3 6 8 4 2 0 14
18 บ้านทุ่งมหาชัย 2 1 1 4 6 3 2 0 11
19 บ้านวังตะเคียน 2 1 0 3 6 2 1 1 9
20 บ้านหนองจิก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
21 บ้านใหม่สามัคคี 2 0 1 3 9 2 4 2 15
22 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 2 0 1 3 5 4 0 2 9
23 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 2 0 1 3 3 0 1 0 4
24 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 2 0 0 2 4 2 2 0 8
25 วัฒนศิริวิทยา 2 0 0 2 3 3 0 0 6
26 บ้านท่าไม้ 1 5 2 8 9 4 8 0 21
27 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1 4 1 6 4 6 1 0 11
28 วัดคูยาง 1 3 2 6 7 3 5 0 15
29 บ้านเกาะน้ำโจน 1 3 0 4 4 3 1 0 8
30 บ้านเกาะรากเสียด 1 2 0 3 6 7 2 2 15
31 สหวิทยาคม 1 2 0 3 5 5 2 0 12
32 อ่างทองพัฒนา 1 2 0 3 5 1 0 0 6
33 บ้านบ่อแก้ว 1 1 4 6 8 1 2 2 11
34 บ้านเกศกาสร 1 1 1 3 5 2 3 1 10
35 บ้านหนองแดน 1 1 1 3 5 1 4 0 10
36 ผินสหราษฎร์พัฒนา 1 1 0 2 6 4 2 0 12
37 บ้านโนนจั่น 1 1 0 2 6 2 1 0 9
38 อนุบาลลานกระบือ 1 1 0 2 5 1 3 0 9
39 บ้านตอรัง 1 0 1 2 4 7 4 0 15
40 บ้านพรานกระต่าย 1 0 1 2 4 3 4 0 11
41 บ้านเด่นพระ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
42 บ้านมอสมบัติ 1 0 1 2 3 0 3 1 6
43 บ้านวังน้ำขาว 1 0 1 2 3 0 0 2 3
44 บ้านเทพนคร 1 0 1 2 2 5 2 1 9
45 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1 0 0 1 5 3 5 0 13
46 บ้านบึงพิไกร 1 0 0 1 4 3 2 3 9
47 นารีราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 4 3 1 0 8
48 วัดราษฎร์เจริญพร 1 0 0 1 3 0 3 0 6
49 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 1 0 0 1 3 0 0 1 3
50 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 0 0 1 2 1 2 1 5
51 บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 บ้านประชาสุขสันต์ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
53 บ้านคลองใหญ่ใต้ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
54 บ้านจันทิมา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านเนินกรอย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 บ้านปลักไม้ดำ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
58 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดกัลปพฤกษ์ 0 2 2 4 7 8 2 0 17
60 บ้านหนองหัววัว 0 2 2 4 6 4 4 2 14
61 บ้านประดาเจ็ดรัง 0 2 1 3 5 3 2 2 10
62 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 0 2 1 3 3 5 0 1 8
63 บ้านหนองใหญ่ 0 2 0 2 6 5 2 0 13
64 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 2 0 2 3 5 0 0 8
65 บ้านหนองมะเกาะ 0 2 0 2 3 0 4 0 7
66 บ้านโนนใหญ่ 0 1 2 3 3 2 1 0 6
67 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 1 2 3 2 1 0 6
68 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 0 1 1 2 3 0 5 0 8
69 บ้านเกาะพิมูล 0 1 1 2 2 0 2 0 4
70 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 0 1 0 1 3 2 1 0 6
71 บ้านใหม่เขานิยม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
72 บ้านบึงมาลย์ 0 1 0 1 2 2 2 0 6
73 บ้านเกาะสะบ้า 0 1 0 1 2 1 3 0 6
74 บ้านท่าเสากระโดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
75 บ้านเขาน้ำเพชร 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านบึงทับแรต 0 1 0 1 1 2 1 0 4
77 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 0 1 0 1 1 2 1 0 4
78 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 1 2 1 4
79 บ้านแก้วสุวรรณ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
80 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
81 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
82 บ้านคลองเมือง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
83 บ้านลานดอกไม้ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
84 บ้านบางลาด 0 1 0 1 0 3 0 0 3
85 บ้านหร่ายการ้อง 0 1 0 1 0 1 0 1 1
86 ตรีจุฬาศึกษา 0 0 2 2 5 2 3 0 10
87 บ้านทรงธรรม 0 0 2 2 3 3 0 1 6
88 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 3 4 3 1 10
89 บ้านทุ่งตาพุก 0 0 1 1 3 1 1 3 5
90 คลองใหญ่วิทยา 0 0 1 1 3 0 1 1 4
91 บ้านลานช้างท่าว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
92 บ้านวังไม้แดง 0 0 1 1 2 3 2 1 7
93 บ้านโนนโก 0 0 1 1 2 2 3 0 7
94 บ้านท่าเสลี่ยง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
95 บ้านบึงลูกนก 0 0 1 1 2 1 0 2 3
96 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 0 1 1 2 0 1 0 3
97 บ้านลำมะโกรก 0 0 1 1 1 4 1 0 6
98 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 1 1 1 3 3 1 7
99 บ้านหนองไม้กอง 0 0 1 1 1 2 0 1 3
100 หนองลวกราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
101 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
102 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
103 บ้านช่องลม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านหนองวัวดำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านลานสะเดา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
106 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 3 8 3 0 14
107 ประชารัฐพัฒนา 0 0 0 0 3 1 3 0 7
108 บ้านลานตาบัว 0 0 0 0 3 0 3 0 6
109 บ้านคุยมะม่วง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
110 บ้านดงตาจันทร์ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
111 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 0 0 0 2 2 1 0 5
112 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
113 บ้านไร่ลำปาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
114 บ้านปรือพันไถ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านวังชมภู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
117 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 ปราสาทอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านชัยภูมิ 0 0 0 0 1 8 4 0 13
121 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 7 4 1 12
122 บ้านสระสิงห์โต 0 0 0 0 1 6 0 0 7
123 วัฒนราษฎร์ศึกษา 0 0 0 0 1 4 1 0 6
124 บ้านปางขนุน 0 0 0 0 1 3 5 1 9
125 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
126 บ้านหนองทราย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 0 0 0 1 1 4 1 6
128 บ้านเก่า 0 0 0 0 1 1 2 0 4
129 บ้านหงษ์ทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 บ้านโขมงหัก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
131 บ้านแม่บัว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
132 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านหนองละมั่งทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านหัวยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
136 บ้านนาป่าแดง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
137 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
138 บ้านคลองเรือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านแคทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 บ้านทุ่งน้ำตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านนานอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านพานทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านหนองรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านอาชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
147 บ้านดาดทองเจริญ 0 0 0 0 0 3 4 0 7
148 บ้านวังมะค่า 0 0 0 0 0 3 4 0 7
149 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 3 0 1 3
150 บ้านทุ่งมหาศาล 0 0 0 0 0 3 0 0 3
151 บ้านไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
152 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
153 บ้านป่าถั่ว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
154 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
155 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านคุยบ้านโอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านศรีไกรลาศ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
158 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านหนองทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านลานกระทิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านลานทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านวังตะแบก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านวังประดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองกรด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 2 1 2
170 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 อนุบาลพรานกระต่าย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
172 บ้านบ่อสามแสน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
173 บ้านวังโขน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านคลองสีนวล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
175 บ้านคุยแขวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านบึงกระดาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านสมอโคน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 สิริแก้วเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 เทศบาล 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 บ้านคุยป่ายาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 เจริญสุขอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 105 99 82 286 468 331 244 79 1,043