สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 22 3 3 0 28
2 อนุบาลกำแพงเพชร 13 3 0 0 16
3 บ้านโพธิ์พัฒนา 10 4 3 1 17
4 บ้านท่าไม้ 9 4 8 0 21
5 บ้านใหม่สามัคคี 9 2 4 2 15
6 บ้านสุวรรณภูมิ 9 1 4 0 14
7 อนุบาลธรรมรัตน์ 8 8 7 3 23
8 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 8 4 2 0 14
9 อนุบาลไทรงาม 8 2 3 0 13
10 บ้านบ่อแก้ว 8 1 2 2 11
11 บ้านวังทอง 8 1 0 0 9
12 บ้านลานไผ่ 7 10 4 2 21
13 วัดกัลปพฤกษ์ 7 8 2 0 17
14 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 7 6 3 0 16
15 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 7 5 6 5 18
16 วัดคูยาง 7 3 5 0 15
17 บ้านวังชะโอน 7 2 1 0 10
18 สาธิต 7 1 1 0 9
19 เทศบาลลานกระบือ 7 1 0 2 8
20 บ้านเกาะรากเสียด 6 7 2 2 15
21 บ้านหนองใหญ่ 6 5 2 0 13
22 บ้านหนองหัววัว 6 4 4 2 14
23 ผินสหราษฎร์พัฒนา 6 4 2 0 12
24 บ้านทุ่งมหาชัย 6 3 2 0 11
25 บ้านวังตะเคียน 6 2 1 1 9
26 บ้านโนนจั่น 6 2 1 0 9
27 สหวิทยาคม 5 5 2 0 12
28 บ้านดงซ่อม 5 5 0 0 10
29 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 5 4 0 2 9
30 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 5 4 0 1 9
31 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 5 3 5 0 13
32 บ้านลานหิน 5 3 4 0 12
33 บ้านประดาเจ็ดรัง 5 3 2 2 10
34 บ้านเกศกาสร 5 2 3 1 10
35 ตรีจุฬาศึกษา 5 2 3 0 10
36 บ้านหนองแดน 5 1 4 0 10
37 อนุบาลลานกระบือ 5 1 3 0 9
38 อ่างทองพัฒนา 5 1 0 0 6
39 บ้านตอรัง 4 7 4 0 15
40 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 4 6 1 0 11
41 บ้านพรานกระต่าย 4 3 4 0 11
42 บ้านบึงพิไกร 4 3 2 3 9
43 บ้านเกาะน้ำโจน 4 3 1 0 8
44 นารีราษฎร์สามัคคี 4 3 1 0 8
45 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 4 2 2 0 8
46 บ้านหนองโสน 3 8 3 0 14
47 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 3 5 0 1 8
48 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 5 0 0 8
49 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 3 4 3 1 10
50 บ้านทรงธรรม 3 3 0 1 6
51 วัฒนศิริวิทยา 3 3 0 0 6
52 บ้านโนนใหญ่ 3 2 1 0 6
53 บ้านห้วยน้ำใส 3 2 1 0 6
54 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 3 2 1 0 6
55 ประชารัฐพัฒนา 3 1 3 0 7
56 บ้านทุ่งตาพุก 3 1 1 3 5
57 บ้านเด่นพระ 3 1 1 0 5
58 บ้านใหม่เขานิยม 3 1 1 0 5
59 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 3 0 5 0 8
60 บ้านหนองมะเกาะ 3 0 4 0 7
61 บ้านมอสมบัติ 3 0 3 1 6
62 วัดราษฎร์เจริญพร 3 0 3 0 6
63 บ้านลานตาบัว 3 0 3 0 6
64 คลองใหญ่วิทยา 3 0 1 1 4
65 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 3 0 1 0 4
66 บ้านคุยมะม่วง 3 0 1 0 4
67 บ้านวังน้ำขาว 3 0 0 2 3
68 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 3 0 0 1 3
69 บ้านหนองจิก 3 0 0 0 3
70 บ้านลานช้างท่าว 3 0 0 0 3
71 บ้านเทพนคร 2 5 2 1 9
72 บ้านวังไม้แดง 2 3 2 1 7
73 บ้านดงตาจันทร์ 2 3 0 1 5
74 บ้านโนนโก 2 2 3 0 7
75 บ้านบึงมาลย์ 2 2 2 0 6
76 บ้านท่าเสลี่ยง 2 2 1 0 5
77 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 2 2 1 0 5
78 บ้านเกาะสะบ้า 2 1 3 0 6
79 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 2 1 2 1 5
80 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 2 1 1 0 4
81 บ้านบึงลูกนก 2 1 0 2 3
82 บ้านไร่ลำปาง 2 1 0 1 3
83 บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 2 1 0 0 3
84 บ้านท่าเสากระโดง 2 1 0 0 3
85 บ้านปรือพันไถ 2 1 0 0 3
86 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
87 บ้านเกาะพิมูล 2 0 2 0 4
88 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 2 0 1 0 3
89 บ้านวังชมภู 2 0 0 1 2
90 บ้านเขาน้ำเพชร 2 0 0 0 2
91 บ้านวังโบสถ์ 2 0 0 0 2
92 ปราสาทอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
93 หนองบัวราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
94 บ้านชัยภูมิ 1 8 4 0 13
95 บ้านใหม่พัฒนา 1 7 4 1 12
96 บ้านสระสิงห์โต 1 6 0 0 7
97 บ้านลำมะโกรก 1 4 1 0 6
98 วัฒนราษฎร์ศึกษา 1 4 1 0 6
99 บ้านปางขนุน 1 3 5 1 9
100 บ้านมะเดื่อชุมพร 1 3 3 1 7
101 บ้านประชาสุขสันต์ 1 2 1 1 4
102 บ้านบึงทับแรต 1 2 1 0 4
103 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1 2 1 0 4
104 หนองแขมประชาสรรค์ 1 2 0 2 3
105 บ้านหนองไม้กอง 1 2 0 1 3
106 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 2 0 0 3
107 บ้านหนองทราย 1 2 0 0 3
108 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 1 1 4 1 6
109 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 1 1 2 1 4
110 บ้านเก่า 1 1 2 0 4
111 บ้านคลองใหญ่ใต้ 1 1 1 0 3
112 บ้านแก้วสุวรรณ 1 1 1 0 3
113 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 1 1 1 0 3
114 บ้านหงษ์ทอง 1 1 1 0 3
115 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 1 1 0 1 2
116 บ้านโขมงหัก 1 1 0 1 2
117 บ้านแม่บัว 1 1 0 1 2
118 บ้านจันทิมา 1 1 0 0 2
119 บ้านเนินกรอย 1 1 0 0 2
120 บ้านคลองเมือง 1 1 0 0 2
121 บ้านทุ่งรวงทอง 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองตากล้า 1 1 0 0 2
123 บ้านหนองละมั่งทอง 1 1 0 0 2
124 บ้านหัวยาง 1 1 0 0 2
125 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 1 0 2 1 3
126 บ้านนาป่าแดง 1 0 2 0 3
127 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 1 0 1 1 2
128 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 0 1 0 2
129 บ้านลานดอกไม้ 1 0 1 0 2
130 บ้านไผ่ตาสุ่ม 1 0 1 0 2
131 บ้านคลองเรือ 1 0 1 0 2
132 บ้านหนองเต่าสามัคคี 1 0 1 0 2
133 บ้านแคทอง 1 0 1 0 2
134 บ้านปลักไม้ดำ 1 0 0 2 1
135 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา 1 0 0 0 1
136 บ้านช่องลม 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองวัวดำ 1 0 0 0 1
138 บ้านทุ่งน้ำตก 1 0 0 0 1
139 บ้านนานอก 1 0 0 0 1
140 บ้านพานทอง 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองรี 1 0 0 0 1
142 บ้านอาชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
143 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 4 1 0 5
144 บ้านดาดทองเจริญ 0 3 4 0 7
145 บ้านวังมะค่า 0 3 4 0 7
146 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 3 0 1 3
147 บ้านบางลาด 0 3 0 0 3
148 บ้านทุ่งมหาศาล 0 3 0 0 3
149 บ้านไตรตรึงษ์ 0 2 1 0 3
150 บ้านลานสะเดา 0 2 0 0 2
151 บ้านไทรย้อย 0 2 0 0 2
152 บ้านป่าถั่ว 0 1 2 0 3
153 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 1 1 1 2
154 นิยมราษฎร์วิทยา 0 1 1 0 2
155 บ้านคุยบ้านโอง 0 1 1 0 2
156 บ้านศรีไกรลาศ 0 1 1 0 2
157 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 1 1 0 2
158 บ้านหนองทอง 0 1 1 0 2
159 บ้านหร่ายการ้อง 0 1 0 1 1
160 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0 1 0 0 1
161 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 1 0 0 1
162 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 1 0 0 1
163 บ้านลานกระทิง 0 1 0 0 1
164 บ้านลานทอง 0 1 0 0 1
165 บ้านวังตะแบก 0 1 0 0 1
166 บ้านวังประดา 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองกรด 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองสะแก 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองขาม 0 0 2 1 2
170 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 2 0 2
171 อนุบาลพรานกระต่าย 0 0 2 0 2
172 บ้านบ่อสามแสน 0 0 1 2 1
173 บ้านวังโขน 0 0 1 1 1
174 บ้านคลองสีนวล 0 0 1 1 1
175 บ้านคุยแขวน 0 0 1 0 1
176 บ้านบึงกระดาน 0 0 1 0 1
177 บ้านสมอโคน 0 0 1 0 1
178 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 1 0 1
179 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 0 1 0
180 บ้านทรายทอง 0 0 0 1 0
181 สิริแก้วเจริญ 0 0 0 1 0
182 อนุบาลสมนึก 0 0 0 1 0
183 เทศบาล 3 0 0 0 1 0
184 บ้านไร่ 0 0 0 0 0
185 บ้านคุยป่ายาง 0 0 0 0 0
186 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0
187 เจริญสุขอุดมวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 468 331 244 79 1,122