สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 27 4 3 0 34
2 อนุบาลกำแพงเพชร 13 3 0 0 16
3 บ้านใหม่สามัคคี 11 2 4 2 17
4 บ้านเทพนคร 10 6 2 1 18
5 วัดคูยาง 10 4 5 0 19
6 บ้านโพธิ์พัฒนา 10 4 3 1 17
7 วัดกัลปพฤกษ์ 9 8 2 0 19
8 บ้านท่าไม้ 9 4 8 0 21
9 อ่างทองพัฒนา 9 2 0 0 11
10 บ้านสุวรรณภูมิ 9 1 4 0 14
11 บ้านบ่อแก้ว 9 1 2 2 12
12 อนุบาลธรรมรัตน์ 8 8 7 3 23
13 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 8 4 2 0 14
14 ผินสหราษฎร์พัฒนา 8 4 2 0 14
15 อนุบาลไทรงาม 8 2 3 0 13
16 บ้านวังทอง 8 1 0 0 9
17 บ้านลานไผ่ 7 10 4 2 21
18 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 7 6 3 0 16
19 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 7 5 6 5 18
20 บ้านลานหิน 7 4 4 0 15
21 บ้านวังชะโอน 7 2 1 0 10
22 สาธิต 7 1 1 0 9
23 เทศบาลลานกระบือ 7 1 0 2 8
24 บ้านเกาะรากเสียด 6 7 2 2 15
25 บ้านหนองใหญ่ 6 5 2 0 13
26 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 6 5 0 1 11
27 บ้านดงซ่อม 6 5 0 0 11
28 บ้านหนองหัววัว 6 4 4 2 14
29 บ้านทุ่งมหาชัย 6 3 2 0 11
30 บ้านวังตะเคียน 6 2 1 1 9
31 บ้านโนนจั่น 6 2 1 0 9
32 บ้านลานตาบัว 6 0 3 0 9
33 สหวิทยาคม 5 5 2 0 12
34 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 5 4 0 2 9
35 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 5 3 5 0 13
36 บ้านพรานกระต่าย 5 3 4 0 12
37 บ้านประดาเจ็ดรัง 5 3 2 2 10
38 บ้านเกาะน้ำโจน 5 3 1 0 9
39 บ้านเกศกาสร 5 2 3 1 10
40 ตรีจุฬาศึกษา 5 2 3 0 10
41 บ้านหนองแดน 5 1 4 0 10
42 อนุบาลลานกระบือ 5 1 3 0 9
43 บ้านชัยภูมิ 4 8 4 0 16
44 บ้านตอรัง 4 7 4 0 15
45 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 4 6 1 0 11
46 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 4 4 1 0 9
47 บ้านบึงพิไกร 4 3 2 3 9
48 นารีราษฎร์สามัคคี 4 3 1 0 8
49 บ้านทรงธรรม 4 3 0 1 7
50 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 4 2 2 0 8
51 บ้านใหม่เขานิยม 4 1 1 0 6
52 บ้านคุยมะม่วง 4 1 1 0 6
53 บ้านเขาน้ำเพชร 4 0 0 0 4
54 บ้านหนองโสน 3 8 3 0 14
55 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 6 0 0 9
56 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 3 5 0 1 8
57 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 3 4 3 1 10
58 วัฒนศิริวิทยา 3 3 0 0 6
59 บ้านโนนใหญ่ 3 2 1 0 6
60 บ้านห้วยน้ำใส 3 2 1 0 6
61 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 3 2 1 0 6
62 ประชารัฐพัฒนา 3 1 3 0 7
63 บ้านเก่า 3 1 2 0 6
64 บ้านทุ่งตาพุก 3 1 1 3 5
65 บ้านเด่นพระ 3 1 1 0 5
66 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 3 1 1 0 5
67 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 3 0 5 0 8
68 บ้านหนองมะเกาะ 3 0 4 0 7
69 บ้านมอสมบัติ 3 0 3 1 6
70 วัดราษฎร์เจริญพร 3 0 3 0 6
71 คลองใหญ่วิทยา 3 0 1 1 4
72 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 3 0 1 0 4
73 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 3 0 1 0 4
74 บ้านวังน้ำขาว 3 0 0 2 3
75 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 3 0 0 1 3
76 บ้านหนองจิก 3 0 0 0 3
77 บ้านลานช้างท่าว 3 0 0 0 3
78 บ้านลำมะโกรก 2 4 1 0 7
79 วัฒนราษฎร์ศึกษา 2 4 1 0 7
80 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 2 3 2 1 7
81 บ้านวังไม้แดง 2 3 2 1 7
82 บ้านดงตาจันทร์ 2 3 0 1 5
83 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 2 3 0 0 5
84 บ้านโนนโก 2 2 3 0 7
85 บ้านบึงมาลย์ 2 2 2 0 6
86 บ้านท่าเสลี่ยง 2 2 1 0 5
87 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 2 2 1 0 5
88 บ้านเกาะสะบ้า 2 1 3 0 6
89 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 2 1 2 1 5
90 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 2 1 1 1 4
91 บ้านบึงลูกนก 2 1 0 2 3
92 บ้านไร่ลำปาง 2 1 0 1 3
93 บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 2 1 0 0 3
94 บ้านคลองเมือง 2 1 0 0 3
95 บ้านท่าเสากระโดง 2 1 0 0 3
96 บ้านปรือพันไถ 2 1 0 0 3
97 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
98 บ้านเกาะพิมูล 2 0 2 0 4
99 บ้านหนองเต่าสามัคคี 2 0 1 0 3
100 บ้านวังชมภู 2 0 0 1 2
101 บ้านวังโบสถ์ 2 0 0 0 2
102 ปราสาทอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
103 หนองบัวราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
104 บ้านใหม่พัฒนา 1 7 4 1 12
105 บ้านสระสิงห์โต 1 6 0 0 7
106 บ้านปางขนุน 1 3 5 1 9
107 บ้านมะเดื่อชุมพร 1 3 3 1 7
108 บ้านลานกระทิง 1 3 0 0 4
109 บ้านประชาสุขสันต์ 1 2 1 1 4
110 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 1 2 1 0 4
111 บ้านบึงทับแรต 1 2 1 0 4
112 บ้านแก้วสุวรรณ 1 2 1 0 4
113 หนองแขมประชาสรรค์ 1 2 0 2 3
114 บ้านหนองไม้กอง 1 2 0 1 3
115 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 2 0 0 3
116 บ้านหนองทราย 1 2 0 0 3
117 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 1 1 4 1 6
118 บ้านคลองใหญ่ใต้ 1 1 1 0 3
119 บ้านหงษ์ทอง 1 1 1 0 3
120 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 1 1 0 1 2
121 บ้านโขมงหัก 1 1 0 1 2
122 บ้านแม่บัว 1 1 0 1 2
123 บ้านจันทิมา 1 1 0 0 2
124 บ้านเนินกรอย 1 1 0 0 2
125 บ้านทุ่งรวงทอง 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองตากล้า 1 1 0 0 2
127 บ้านหนองละมั่งทอง 1 1 0 0 2
128 บ้านหัวยาง 1 1 0 0 2
129 บ้านหนองขาม 1 0 2 1 3
130 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 1 0 2 1 3
131 บ้านนาป่าแดง 1 0 2 0 3
132 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 1 0 1 1 2
133 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 0 1 0 2
134 บ้านลานดอกไม้ 1 0 1 0 2
135 บ้านไผ่ตาสุ่ม 1 0 1 0 2
136 บ้านคลองเรือ 1 0 1 0 2
137 บ้านแคทอง 1 0 1 0 2
138 บ้านปลักไม้ดำ 1 0 0 2 1
139 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา 1 0 0 0 1
140 บ้านช่องลม 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองวัวดำ 1 0 0 0 1
142 บ้านทุ่งน้ำตก 1 0 0 0 1
143 บ้านนานอก 1 0 0 0 1
144 บ้านพานทอง 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองรี 1 0 0 0 1
146 บ้านอาชานุสรณ์ 1 0 0 0 1
147 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 4 1 0 5
148 บ้านดาดทองเจริญ 0 3 4 0 7
149 บ้านวังมะค่า 0 3 4 0 7
150 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 3 0 1 3
151 บ้านบางลาด 0 3 0 0 3
152 บ้านทุ่งมหาศาล 0 3 0 0 3
153 บ้านไตรตรึงษ์ 0 2 1 0 3
154 บ้านลานสะเดา 0 2 0 0 2
155 บ้านไทรย้อย 0 2 0 0 2
156 บ้านป่าถั่ว 0 1 2 0 3
157 บ้านบ่อสามแสน 0 1 1 2 2
158 นิยมราษฎร์วิทยา 0 1 1 0 2
159 บ้านคุยบ้านโอง 0 1 1 0 2
160 บ้านศรีไกรลาศ 0 1 1 0 2
161 บ้านสุรเดชสามัคคี 0 1 1 0 2
162 บ้านหนองทอง 0 1 1 0 2
163 บ้านหร่ายการ้อง 0 1 0 1 1
164 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 1 0 0 1
165 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 1 0 0 1
166 บ้านลานทอง 0 1 0 0 1
167 บ้านวังตะแบก 0 1 0 0 1
168 บ้านวังประดา 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองกรด 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองสะแก 0 1 0 0 1
171 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 2 0 2
172 อนุบาลพรานกระต่าย 0 0 2 0 2
173 บ้านวังโขน 0 0 1 1 1
174 บ้านคลองสีนวล 0 0 1 1 1
175 บ้านคุยแขวน 0 0 1 0 1
176 บ้านบึงกระดาน 0 0 1 0 1
177 บ้านสมอโคน 0 0 1 0 1
178 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 1 0 1
179 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 0 1 0
180 บ้านทรายทอง 0 0 0 1 0
181 สิริแก้วเจริญ 0 0 0 1 0
182 อนุบาลสมนึก 0 0 0 1 0
183 เทศบาล 3 0 0 0 1 0
184 บ้านไร่ 0 0 0 0 0
185 บ้านคุยป่ายาง 0 0 0 0 0
186 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0
187 เจริญสุขอุดมวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 530 350 244 79 1,203