หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 35 27 79.41% 4 11.76% 3 8.82% 0 0% 34
2 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 17 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
3 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 25 11 57.89% 2 10.53% 4 21.05% 2 10.53% 19
4 โรงเรียนบ้านเทพนคร 20 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
5 โรงเรียนวัดคูยาง 20 10 52.63% 4 21.05% 5 26.32% 0 0% 19
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 19 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
7 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 21 9 47.37% 8 42.11% 2 10.53% 0 0% 19
8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 23 9 42.86% 4 19.05% 8 38.1% 0 0% 21
9 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
10 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 14 9 64.29% 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 14
11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 14 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
12 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 26 8 30.77% 8 30.77% 7 26.92% 3 11.54% 26
13 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 16 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
14 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
15 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านวังทอง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
17 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 23 7 30.43% 10 43.48% 4 17.39% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 16 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
19 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 28 7 30.43% 5 21.74% 6 26.09% 5 21.74% 23
20 โรงเรียนบ้านลานหิน 15 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
22 โรงเรียนสาธิต 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
23 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
24 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 17 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 13 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
26 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 17 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
31 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 9 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
33 โรงเรียนสหวิทยาคม 13 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
34 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 15 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 14 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 13 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านหนองแดน 10 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
42 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 16 4 25% 8 50% 4 25% 0 0% 16
44 โรงเรียนบ้านตอรัง 15 4 26.67% 7 46.67% 4 26.67% 0 0% 15
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 13 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
46 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
48 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านหนองโสน 17 3 21.43% 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 14
55 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 14 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านเก่า 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
65 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 8 3 37.5% 0 0% 5 62.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 7 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 8 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
71 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
75 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านโนนโก 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
89 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
92 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านวังชมภู 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 13 1 7.69% 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 13
105 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 8 1 14.29% 6 85.71% 0 0% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านปางขนุน 10 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
107 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองทราย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านแม่บัว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านจันทิมา 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหัวยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
130 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
132 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านแคทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
139 โรงเรียนบ้านช่องลม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านนานอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านพานทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหนองรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 6 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 7 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 7
149 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 7 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 7
150 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 6 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านบางลาด 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
158 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านลานทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านวังประดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านหนองกรด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
172 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านวังโขน 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านสมอโคน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนเทศบาล 3 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
184 โรงเรียนบ้านไร่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
185 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
186 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
187 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อ ศน.อนันต์ จินดาพงษ์ (0877331117),ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ (0812804332) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]