หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อ ศน.อนันต์ จินดาพงษ์ (0877331117),ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ (0812804332) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]