หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร 10 ก.ย. 2558 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง 10 ก.ย. 2558 9.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง 10 ก.ย. 2558 9.00-16.00 รายงานตัวเวลา 8.00-8.30 น.


ติดต่อ ศน.อนันต์ จินดาพงษ์ (0877331117),ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ (0812804332) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]