หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร นายมานะ กัลปพฤกษ์  
2 ศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่่่ยว  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้  
4 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน นางจันแรม พงษ์สิงห์, นางสาวสิรินาถ คงรัตน์  
5 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก นายไพฑูรย์ มะณู  
6 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า  
7 โรงเรียนวัดคูยาง นายอนันต์ จินดาพงษ์, นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง 16.462931, 99.523507
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) นายไพฑูรย์ มะณู  

ติดต่อ ศน.อนันต์ จินดาพงษ์ (0877331117),ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ (0812804332) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]