ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 89.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อแสง สพป. เชียงราย เขต 4 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. เชียงราย เขต 4 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 79.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา สพป. เชียงราย เขต 4 78.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 78.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 4 77.20 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน