ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 78.60 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน