ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน