ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 91.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 4 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 4 85.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) สพป. เชียงราย เขต 4 83.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 80.80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน