ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน