ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเตา สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวรรณศรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน