ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 73 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน