ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 75.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 74.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 65.35 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 61.12 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน