ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน