ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน