ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน