ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน