ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลู้ สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน