ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีดอนไชยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 4
5 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 5
6 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 6
7 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 4
5 จำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 5
6 บ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 6
7 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 7
8 พระกุมารเยซูเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 4
5 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 5
6 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 6
7 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กิตติคุณเทิงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 4
5 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 5
6 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 6
7 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 7
8 บ้านหก สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหวาย สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กฤษณาทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 4
5 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 5
6 บ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 6
7 บ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 7
8 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 73 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ริมโขงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตุ้มเหนือ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 4
5 บ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 5
6 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 6
7 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 4
5 บ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 5
6 บ้านท่าข้าม สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 6
7 เด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 6
8 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กดีพิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านต้นปล้อง สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระเกิดคงคาราม สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 4
5 สันสะลีกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 5
6 บ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 6
7 บ้านท่าข้าม สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 7
8 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 92.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 90.40 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านต้านาล้อม สพป. เชียงราย เขต 4 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 75.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 74.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 65.35 ทองแดง 4
5 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 61.12 ทองแดง 5
6 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 89.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 88.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 85.50 ทอง 4
5 วรรณศรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 78.45 เงิน 5
6 บ้านท่าข้าม สพป. เชียงราย เขต 4 75.75 เงิน 6
7 บ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 75.34 เงิน 7
8 บ้านน้ำม้า สพป. เชียงราย เขต 4 60.73 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันปูเลย สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 กิตติคุณเทิงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 83.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 4 81.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 63.72 ทองแดง 4
5 บ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 63.11 ทองแดง 5
6 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 51.94 เข้าร่วม 6
7 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 46.83 เข้าร่วม 7
8 บ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 42.55 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 4 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 82.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยซ้อ สพป. เชียงราย เขต 4 77.15 เงิน 4
5 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 68.77 ทองแดง 5
6 บ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 4 67.90 ทองแดง 6
7 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 63.75 ทองแดง 7
8 กิตติคุณเทิงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 62.73 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง 4
5 บ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 5
6 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สพป. เชียงราย เขต 4 73 เงิน ชนะเลิศ
2 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กฤษณาทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านต้นปล้อง สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านป่ารวก สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขอนซุง สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 4
5 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลูกรักเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านป่ารวก สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน