หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 48 38 84.44% 7 15.56% 0 0% 0 0% 45
2 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 34 28 87.5% 2 6.25% 0 0% 2 6.25% 32
3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 29 25 86.21% 2 6.9% 2 6.9% 0 0% 29
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 27 23 85.19% 3 11.11% 1 3.7% 0 0% 27
5 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
6 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
7 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
9 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
10 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 16 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
11 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
13 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
14 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
15 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 11 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
16 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
17 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
18 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนบรรพตวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
23 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
33 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
34 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนบ้านกระแล 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
41 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
47 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
52 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
56 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนศรีสว่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนห้วยเดื่อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านป่าซาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านหลู้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านแม่เปา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านขอนซุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านปากอิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนปอวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนริมโขงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านชมภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านปางค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านร่มโพธิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านหนองเตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านท่าข้าม (เทิง) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]