หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00 จับสลากเลือกลำดับที่
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00 จับสลากเลือกลำดับที่
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00 จับสลากเลือกลำดับที่
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00 จับสลากเลือกลำดับที่
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00 จับสลากเลือกลำดับที่
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00 จับสลากเลือกลำดับที่
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00 จับสลากเลือกลำดับที่
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม (หลังพิธีเปิดงาน) 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 1 ห้อง โรงยิม (หลังพิธีเปิดงาน) 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]