หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารเกษตร ห้อง โรงฝึกงาน 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารเกษตร ห้อง โรงฝึกงาน 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 4 ห้อง ชั่วคราว 2 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 4 ห้อง ชั่วคราว 2 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารแม่งาว 3 ห้อง เต็นท์บนถนนสายกลาง 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา อาคารแม่งาว 3 ห้อง เต็นท์บนถนนสายกลาง 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา หอพักหญิง ห้อง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 พ.ย. 2558 9.00-16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา โรงอาหาร ห้อง หอพักหญิง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 5 ห้อง ภาษาไทยประถม 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 5 ห้อง คณิตศาสตร์ประถม 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 3 ห้อง โรงรถ 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 3 ห้อง โรงรถ 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 3 ห้อง ห้องคหกรรม 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา โรงรถ อาคารขุนขวาก 3 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 3 ห้อง ถนนสายกลาง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา แม่งาว 3 ห้อง ถนนสายกลาง 13 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]