หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ห้อง สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ห้อง สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 6 ห้อง 644 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ขุนขวาก 5 ห้อง ภาษาไทยประถม 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]