หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขุนขวากพิทยา ตำบลท่าข้าม นายบุญธรรม จอมมงคล   0899980638
2 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น  
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ตำบลหล่ายงาว ครูชัยวัฒน์  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]