ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 <สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3> <วันที่ 19 - 20 กันยายน 2558>

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
11 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 4  
12 โรงเรียนโยนกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน