ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 <สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3> <วันที่ 19 - 20 กันยายน 2558>

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 สพป. เชียงราย เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมานิตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนโยนกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 77.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สพป. เชียงราย เขต 3 71.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 71.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหก สพป. เชียงราย เขต 3 69.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 67.66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 66.66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน