ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 <สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3> <วันที่ 19 - 20 กันยายน 2558>

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนโยนกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 83.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 82.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 81.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 81.25 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน