ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 <สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3> <วันที่ 19 - 20 กันยายน 2558>

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลว สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านจ้อง สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน