ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 <สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3> <วันที่ 19 - 20 กันยายน 2558>

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลว สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่คำ สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
20 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
21 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน