การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

   เชิญครูวิชาการกลุ่มของทุกเครือข่ายฯ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  วันที่ 25  สิงหาคม  2558 เวลา 08.30 - 16.30  น.  ณ ห้องประชุมคอนเฟอเร็น สพป. เชียงราย เขต 3 

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 00:51 น.