ประกาศ...เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

สพป. เชียงราย เขต 3 จะเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 25  กันยายน - 31  ตุลาคม 2558   ดังนั้น ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด  หากพ้นกำหนดระบบเว็บจะถูกปิด ไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 17:02 น.