ประกาศ....ให้มารับชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก

โรงเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.4-ป.6 /ม. 1 - ม.3  ให้มารับผลงานคืนได้ที่ ห้องนิทศ ฯ สพป.เชียงราย เขต3 (ศน โสภาพร เบอร์โทรศัพท์   0816038531)

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 13:32 น.