เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2558

1. กิจกรรมขับขานประสานเสียง แข่ววันที่ 20 ก.ย 2558 เปลี่ยนสถานที่จากหอประชุมเวลา 09.00 - 10.30 น.  ไปเป็นห้อง ICT เวลา 09.00 - 12.00 น. 

2. กิจกรรมนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม. 1-ม. 3 และนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม. 1-ม. 3 แข่งวันที่ 20 ก.ย. 58 หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่จัน เปลี่ยนเวลาแข่งขัน จากเดิมเวลา 10.30 - 16.00 น. เปลี่ยนเวลาเป็น 09.00 - 12.00 น.

3. กิจกรรมโครงงานการออกแบบและเทคโลยี ม.1-ม.3 วันที่ 19 ก.ย. 58 เปลี่ยนสถานที่จากโรงเรียนบ้านแม่จัน ไปเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ห้องโสต

4. กิจกรรมเดี่ยวจะเข้ แข่งที่ โรงเรียนสันทราย(พรหมมณี) อาคารมัธยม หมายเลข 4 ห้องวิทยาศาสตร์

5. กิจกรรมการการแสดงตลก  ให้ยกเลิกการแข่งขัน แต่ให้นำไปแสดงที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่จัน วันที่ 19 กันยายน 2558 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 06:06 น.