กำหนดการพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

กำหนดการพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วันเสาร์ ที่ 19  กันยายน 2558

ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านแม่จัน

 

เวลา 07.00 – 08.20 น.  - คณะกรรมการผู้ตัดสิน และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

                                   ลงทะเบียนรายงานตัว ณ หอประชุม รร. บ้านแม่จัน

เวลา 08.20 - 08.30 น.  - คณะครู และนักเรียน ทุกคนพร้อมกัน

                                  ณ หอประชุม รร. บ้านแม่จัน

เวลา 08.30 – 09.00 น.  - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน

                                  - การแสดงมายากล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2

                                  - รองผู้อำนวยการ สพท. เชียงราย เขต 3 กล่าวรายงาน

          - ประธานในพิธี (ผอ. สพท. เชียงราย เขต 3) รับฟัง

           คำกล่าวรายงาน พร้อมเปิดการแข่งขัน

เวลา 09.00 เป็นต้นไป    - เริ่มการแข่งขัน ทุกรายการ ทุกสนาม

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 19:26 น.