สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 10 3 0 13 16 5 1 1 22
2 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 7 4 2 13 15 4 9 2 28
3 บ้านเวียงพาน 7 3 2 12 14 4 2 0 20
4 บ้านห้วยไคร้ 4 5 3 12 16 5 0 4 21
5 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 4 3 1 8 10 6 6 2 22
6 บ้านสันติสุข 4 3 0 7 10 4 4 0 18
7 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 4 2 2 8 9 4 2 0 15
8 บ้านป่าเหมือด 4 2 0 6 7 2 2 0 11
9 บ้านห้วยมะหินฝน 4 1 3 8 9 5 0 0 14
10 บ้านป่ายาง 4 1 2 7 11 5 3 1 19
11 บ้านพญาไพร 3 3 4 10 13 11 4 0 28
12 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 3 2 0 5 5 1 1 0 7
13 สามัคคีพัฒนา 3 1 0 4 4 2 1 0 7
14 บ้านแหลว 3 0 0 3 3 2 2 0 7
15 บ้านป่าแดง 2 3 1 6 9 1 4 1 14
16 บ้านปางห้า 2 1 3 6 7 4 3 0 14
17 บ้านแม่หม้อ 2 1 0 3 3 2 0 1 5
18 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 0 2 4 5 7 2 2 14
19 โยนกวิทยา 2 0 1 3 4 5 2 1 11
20 บ้านเทอดไทย 1 4 2 7 8 5 2 1 15
21 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 3 2 6 10 4 1 0 15
22 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1 2 1 4 8 3 5 1 16
23 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1 2 1 4 7 5 9 1 21
24 พรพิกุลพิทยา 1 2 1 4 6 4 2 1 12
25 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 2 0 3 3 3 0 0 6
26 บ้านสันทราย 1 1 4 6 8 1 0 0 9
27 บ้านสบรวก 1 1 3 5 7 2 1 0 10
28 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1 1 1 3 7 2 2 0 11
29 บ้านธารทอง 1 1 1 3 5 4 3 2 12
30 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1 1 1 3 4 6 3 0 13
31 บ้านถ้ำ ตชด. 1 1 1 3 3 2 0 0 5
32 มานิตวิทยา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
33 สันสลีหลวง – สันนายาว 1 1 0 2 2 0 5 0 7
34 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
35 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 0 3 4 5 3 0 0 8
36 บ้านจะตี 1 0 3 4 3 3 1 0 7
37 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 2 3 5 1 5 0 11
38 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1 0 2 3 2 1 2 0 5
39 บ้านขุนแม่บง ตชด. 1 0 1 2 2 5 5 0 12
40 บ้านห้วยเกี๋ยง 1 0 1 2 2 3 6 0 11
41 บ้านแม่แพง 1 0 0 1 5 2 2 2 9
42 บ้านจ้อง 1 0 0 1 4 1 2 0 7
43 บ้านห้วยไร่ 1 0 0 1 3 3 2 0 8
44 บ้านห้วยอื้น 1 0 0 1 2 4 1 0 7
45 บ้านหนองแหย่ง 1 0 0 1 2 1 4 0 7
46 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 บ้านปางสา 1 0 0 1 1 2 1 1 4
48 บ้านเหมืองแดง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
49 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 1 0 2 0 3
50 บ้านผาเดื่อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 3 3 6 8 3 0 3 11
52 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 0 3 1 4 9 6 6 0 21
53 บ้านสันติคีรี 0 3 1 4 8 8 8 1 24
54 บ้านสันบุญเรือง 0 3 0 3 3 3 0 1 6
55 แม่แอบวิทยาคม 0 2 1 3 9 3 6 1 18
56 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 0 2 1 3 3 2 5 2 10
57 บ้านป่าบงแม่จัน 0 2 0 2 4 1 1 0 6
58 บ้านเวียงแก้ว 0 1 2 3 4 3 3 0 10
59 บ้านสันถนน 0 1 1 2 7 5 6 1 18
60 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 0 1 1 2 3 2 1 0 6
61 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 1 1 2 2 2 1 0 5
62 บ้านแม่ลากเนินทอง 0 1 1 2 1 4 7 2 12
63 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 0 1 4 8 4 1 16
64 ป่าตึงพิทยานุกูล 0 1 0 1 2 6 2 0 10
65 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 0 1 0 1 2 3 3 1 8
66 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 0 1 0 1 2 2 4 1 8
67 บ้านสันกอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านม่วงคำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
69 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 1 0 1 1 0 1 1 2
71 บ้านรวมใจ 0 1 0 1 0 5 3 0 8
72 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 0 0 3 3 4 2 1 0 7
73 อนุบาลดอยหลวง 0 0 2 2 2 5 2 0 9
74 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 5 4 4 1 13
75 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 0 0 1 1 4 3 1 0 8
76 บ้านกลาง 0 0 1 1 3 4 3 0 10
77 บ้านสันนา 0 0 1 1 3 0 1 0 4
78 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 1 1 2 6 4 1 12
79 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 0 1 1 2 5 4 1 11
80 พญาไพรไตรมิตร 0 0 1 1 2 3 0 0 5
81 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 2 2 4 3 8
82 บ้านสันหลวง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
83 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 1 1 1 6 3 0 10
84 บ้านหนองแว่น 0 0 1 1 1 2 1 0 4
85 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 1 1 3 1 5
86 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
87 ราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
88 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 0 0 1 1 1 0 3 0 4
89 บ้านดอย 0 0 1 1 0 3 1 0 4
90 บ้านมนตรีวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
91 บ้านแม่มะ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
92 บุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
93 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
94 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 0 0 1 5 3 0 9
95 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 0 0 0 1 3 4 0 8
96 บ้านขาแหย่งพัฒนา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
97 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
98 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
99 บ้านไร่ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
100 บ้านแม่คำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
101 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 0 0 1 0 4 1 5
103 บ้านทุ่งเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
104 บ้านท่าข้าวเปลือก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
105 บ้านศรีป่าแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 รัฐราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 6 5 0 11
107 เอกทวีวิทย์ 0 0 0 0 0 2 3 1 5
108 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
109 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
110 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 0 1 4 0 5
111 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
112 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
113 บ้านปงของ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
114 บ้านศรีดอนมูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 บ้านสันต้นธง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
118 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
119 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
120 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
121 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านดอยจัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านสันมะนะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองปลาสะเด็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านแม่สลองใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 0 0 0 0 0 3 2 3
130 บ้านสบคำ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
131 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
132 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
133 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านป่าก๋อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านผาจี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านวังลาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านทุ่งกวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 บ้านน้ำจำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 อนุบาลศรีค้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 105 94 91 290 427 319 281 61 1,027