สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 16 5 1 1 22
2 บ้านห้วยไคร้ 16 5 0 4 21
3 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 15 4 9 2 28
4 บ้านเวียงพาน 14 4 2 0 20
5 บ้านพญาไพร 13 11 4 0 28
6 บ้านป่ายาง 11 5 3 1 19
7 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 10 6 6 2 22
8 บ้านสันติสุข 10 4 4 0 18
9 บ้านโป่งน้ำร้อน 10 4 1 0 15
10 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 9 6 6 0 21
11 บ้านห้วยมะหินฝน 9 5 0 0 14
12 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 9 4 2 0 15
13 แม่แอบวิทยาคม 9 3 6 1 18
14 บ้านป่าแดง 9 1 4 1 14
15 บ้านสันติคีรี 8 8 8 1 24
16 บ้านเทอดไทย 8 5 2 1 15
17 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 8 3 5 1 16
18 บ้านห้วยไร่สามัคคี 8 3 0 3 11
19 บ้านสันทราย 8 1 0 0 9
20 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 7 5 9 1 21
21 บ้านสันถนน 7 5 6 1 18
22 บ้านปางห้า 7 4 3 0 14
23 บ้านป่าเหมือด 7 2 2 0 11
24 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 7 2 2 0 11
25 บ้านสบรวก 7 2 1 0 10
26 พรพิกุลพิทยา 6 4 2 1 12
27 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 5 7 2 2 14
28 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 5 4 4 1 13
29 บ้านธารทอง 5 4 3 2 12
30 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 5 3 0 0 8
31 บ้านแม่แพง 5 2 2 2 9
32 ดรุณราษฎร์วิทยา 5 1 5 0 11
33 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 5 1 1 0 7
34 บ้านห้วยผึ้ง 4 8 4 1 16
35 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 4 6 3 0 13
36 โยนกวิทยา 4 5 2 1 11
37 บ้านเวียงแก้ว 4 3 3 0 10
38 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 4 3 1 0 8
39 สามัคคีพัฒนา 4 2 1 0 7
40 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 4 2 1 0 7
41 บ้านจ้อง 4 1 2 0 7
42 บ้านป่าบงแม่จัน 4 1 1 0 6
43 บ้านกลาง 3 4 3 0 10
44 บ้านห้วยไร่ 3 3 2 0 8
45 บ้านจะตี 3 3 1 0 7
46 บ้านสันบุญเรือง 3 3 0 1 6
47 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 3 3 0 0 6
48 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 3 2 5 2 10
49 บ้านแหลว 3 2 2 0 7
50 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 3 2 1 0 6
51 บ้านแม่หม้อ 3 2 0 1 5
52 บ้านถ้ำ ตชด. 3 2 0 0 5
53 บ้านสันนา 3 0 1 0 4
54 มานิตวิทยา 3 0 0 0 3
55 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 2 6 4 1 12
56 ป่าตึงพิทยานุกูล 2 6 2 0 10
57 บ้านขุนแม่บง ตชด. 2 5 5 0 12
58 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 2 5 4 1 11
59 อนุบาลดอยหลวง 2 5 2 0 9
60 บ้านห้วยอื้น 2 4 1 0 7
61 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 3 6 0 11
62 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 2 3 3 1 8
63 พญาไพรไตรมิตร 2 3 0 0 5
64 บ้านใหม่พัฒนา 2 2 4 3 8
65 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 2 2 4 1 8
66 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 2 2 1 0 5
67 บ้านหนองแหย่ง 2 1 4 0 7
68 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 2 1 2 0 5
69 บ้านสันหลวง 2 1 2 0 5
70 บ้านมนตรีวิทยา 2 1 0 1 3
71 บ้านสันกอง 2 1 0 0 3
72 บ้านแม่มะ 2 1 0 0 3
73 สันสลีหลวง – สันนายาว 2 0 5 0 7
74 บุญพิทักษ์วิทยา 2 0 2 0 4
75 บ้านใหม่สามัคคี 2 0 1 0 3
76 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 0 0 0 2
77 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 2 0 0 0 2
78 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 1 6 3 0 10
79 บ้านป่าซางนาเงิน 1 5 3 0 9
80 บ้านแม่ลากเนินทอง 1 4 7 2 12
81 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 1 3 4 0 8
82 บ้านขาแหย่งพัฒนา 1 2 2 0 5
83 บ้านปางสา 1 2 1 1 4
84 บ้านหนองแว่น 1 2 1 0 4
85 บ้านทับกุมารทอง 1 2 1 0 4
86 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 1 2 1 0 4
87 บ้านเหมืองแดง 1 2 0 0 3
88 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 1 3 1 5
89 บ้านไร่ 1 1 3 0 5
90 บ้านแม่คำ 1 1 1 0 3
91 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 1 1 0 1 2
92 ราษฎร์พัฒนา 1 1 0 1 2
93 บ้านม่วงคำ 1 1 0 0 2
94 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1 1 0 0 2
95 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 1 1 0 0 2
96 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 1 0 4 1 5
97 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 1 0 3 0 4
98 บ้านทุ่งเกลี้ยง 1 0 3 0 4
99 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 2 0 3
100 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 1 0 1 1 2
101 บ้านท่าข้าวเปลือก 1 0 1 0 2
102 บ้านผาเดื่อ 1 0 0 0 1
103 บ้านศรีป่าแดง 1 0 0 0 1
104 รัฐราษฎร์วิทยา 0 6 5 0 11
105 บ้านรวมใจ 0 5 3 0 8
106 บ้านดอย 0 3 1 0 4
107 เอกทวีวิทย์ 0 2 3 1 5
108 บ้านป่าซางงาม 0 2 1 0 3
109 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 0 2 0 1 2
110 บ้านศรีกองงาม 0 1 4 0 5
111 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 1 2 0 3
112 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 1 2 0 3
113 บ้านปงของ 0 1 1 1 2
114 บ้านศรีดอนมูล 0 1 1 0 2
115 บ้านสันต้นเปา 0 1 1 0 2
116 บ้านถ้ำปลา 0 1 1 0 2
117 บ้านสันต้นธง 0 1 1 0 2
118 บ้านแม่เต๋อ 0 1 1 0 2
119 บ้านดอนงาม 0 1 0 1 1
120 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 1 0 1 1
121 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 1 0 0 1
122 บ้านดอยจัน 0 1 0 0 1
123 บ้านป่าลัน 0 1 0 0 1
124 บ้านสันมะนะ 0 1 0 0 1
125 บ้านหนองปลาสะเด็ด 0 1 0 0 1
126 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 1 0 0 1
127 บ้านแม่สลองใน 0 1 0 0 1
128 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 1 0 0 1
129 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 0 3 2 3
130 บ้านสบคำ 0 0 2 0 2
131 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 2 0 2
132 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 1 1 1
133 บ้านห้วยหก 0 0 1 1 1
134 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 1 0 1
135 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 1 0 1
136 บ้านป่าก๋อย 0 0 1 0 1
137 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 0 1 0 1
138 บ้านผาจี 0 0 1 0 1
139 บ้านวังลาว 0 0 1 0 1
140 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 0 1 0 1
141 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 1 0 1
142 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 0 1 0 1
143 บ้านไทรทอง 0 0 1 0 1
144 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 1 0 1
145 บ้านทุ่งกวาง 0 0 0 1 0
146 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 0 0 1 0
147 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 0
148 บ้านน้ำจำ 0 0 0 0 0
149 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 0
150 อนุบาลศรีค้ำ 0 0 0 0 0
รวม 427 319 281 61 1,088