สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านพญาไพร 20 13 4 0 37
2 บ้านห้วยไคร้ 18 6 0 4 24
3 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 17 5 1 1 23
4 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 15 4 9 2 28
5 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 14 9 6 0 29
6 บ้านเวียงพาน 14 4 2 0 20
7 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 14 4 2 0 20
8 บ้านป่าแดง 13 1 5 1 19
9 บ้านป่ายาง 11 5 3 1 19
10 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 10 8 9 1 27
11 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 10 6 6 2 22
12 บ้านสันติสุข 10 4 4 0 18
13 บ้านโป่งน้ำร้อน 10 4 1 0 15
14 บ้านห้วยมะหินฝน 9 6 0 0 15
15 แม่แอบวิทยาคม 9 3 6 1 18
16 บ้านสันติคีรี 8 8 8 1 24
17 บ้านเทอดไทย 8 6 2 1 16
18 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 8 3 5 1 16
19 บ้านป่าเหมือด 8 3 2 0 13
20 บ้านห้วยไร่สามัคคี 8 3 0 3 11
21 บ้านสันทราย 8 1 1 0 10
22 บ้านห้วยผึ้ง 7 15 5 1 27
23 บ้านสันถนน 7 5 6 1 18
24 บ้านธารทอง 7 4 4 2 15
25 บ้านปางห้า 7 4 3 0 14
26 บ้านห้วยไร่ 7 4 3 0 14
27 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 7 2 2 0 11
28 บ้านสบรวก 7 2 1 0 10
29 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 6 6 4 1 16
30 บ้านแม่ลากเนินทอง 6 4 8 2 18
31 พรพิกุลพิทยา 6 4 2 1 12
32 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 5 7 2 2 14
33 บ้านห้วยเกี๋ยง 5 5 8 0 18
34 โยนกวิทยา 5 5 2 1 12
35 พญาไพรไตรมิตร 5 3 1 0 9
36 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 5 3 1 0 9
37 บ้านแม่แพง 5 2 2 2 9
38 ดรุณราษฎร์วิทยา 5 1 5 0 11
39 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 5 1 1 0 7
40 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 4 6 3 0 13
41 บ้านขุนแม่บง ตชด. 4 5 5 0 14
42 บ้านหนองแหย่ง 4 4 4 0 12
43 บ้านเวียงแก้ว 4 3 3 0 10
44 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 4 3 1 0 8
45 บ้านปางสา 4 2 1 1 7
46 สามัคคีพัฒนา 4 2 1 0 7
47 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 4 2 1 0 7
48 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 4 2 1 0 7
49 บ้านจ้อง 4 1 2 0 7
50 บ้านป่าบงแม่จัน 4 1 1 0 6
51 บ้านกลาง 3 4 3 0 10
52 บ้านจะตี 3 4 1 0 8
53 บ้านสันบุญเรือง 3 3 0 1 6
54 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 3 3 0 0 6
55 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 3 2 5 2 10
56 บ้านใหม่พัฒนา 3 2 4 3 9
57 บ้านแหลว 3 2 2 0 7
58 บ้านแม่หม้อ 3 2 0 1 5
59 บ้านถ้ำ ตชด. 3 2 0 0 5
60 บ้านสันนา 3 0 1 0 4
61 มานิตวิทยา 3 0 0 0 3
62 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 2 7 3 0 12
63 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 2 6 4 1 12
64 ป่าตึงพิทยานุกูล 2 6 2 0 10
65 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 2 5 4 1 11
66 อนุบาลดอยหลวง 2 5 2 0 9
67 บ้านห้วยอื้น 2 4 1 0 7
68 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 2 3 4 1 9
69 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 2 3 3 1 8
70 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 2 2 1 0 5
71 บ้านไร่ 2 1 3 0 6
72 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 2 1 2 0 5
73 บ้านสันหลวง 2 1 2 0 5
74 บ้านมนตรีวิทยา 2 1 0 1 3
75 บ้านสันกอง 2 1 0 0 3
76 บ้านแม่มะ 2 1 0 0 3
77 สันสลีหลวง – สันนายาว 2 0 5 0 7
78 บุญพิทักษ์วิทยา 2 0 2 0 4
79 บ้านท่าข้าวเปลือก 2 0 1 0 3
80 บ้านใหม่สามัคคี 2 0 1 0 3
81 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 0 0 0 2
82 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 2 0 0 0 2
83 บ้านป่าซางนาเงิน 1 5 3 0 9
84 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 1 3 4 0 8
85 ราษฎร์พัฒนา 1 3 1 2 5
86 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 1 2 2 0 5
87 บ้านขาแหย่งพัฒนา 1 2 2 0 5
88 บ้านหนองแว่น 1 2 1 0 4
89 บ้านทับกุมารทอง 1 2 1 0 4
90 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 1 2 1 0 4
91 บ้านเหมืองแดง 1 2 0 0 3
92 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 1 3 1 5
93 บ้านแม่คำ 1 1 1 0 3
94 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 1 1 0 1 2
95 บ้านม่วงคำ 1 1 0 0 2
96 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 1 1 0 0 2
97 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 1 1 0 0 2
98 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 1 0 4 1 5
99 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 1 0 3 0 4
100 บ้านทุ่งเกลี้ยง 1 0 3 0 4
101 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 2 0 3
102 บ้านสบคำ 1 0 2 0 3
103 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 1 0 1 1 2
104 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 0 0 1 1
105 บ้านผาเดื่อ 1 0 0 0 1
106 บ้านน้ำจำ 1 0 0 0 1
107 บ้านศรีป่าแดง 1 0 0 0 1
108 รัฐราษฎร์วิทยา 0 6 5 0 11
109 บ้านรวมใจ 0 5 3 0 8
110 บ้านดอย 0 4 3 0 7
111 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 4 1 0 5
112 เอกทวีวิทย์ 0 2 3 1 5
113 บ้านป่าซางงาม 0 2 1 0 3
114 บ้านดอนงาม 0 2 0 1 2
115 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 0 2 0 1 2
116 บ้านแม่สลองใน 0 2 0 0 2
117 บ้านศรีกองงาม 0 1 4 0 5
118 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 1 2 0 3
119 บ้านปงของ 0 1 1 1 2
120 บ้านศรีดอนมูล 0 1 1 0 2
121 บ้านสันต้นเปา 0 1 1 0 2
122 บ้านถ้ำปลา 0 1 1 0 2
123 บ้านสันต้นธง 0 1 1 0 2
124 บ้านแม่เต๋อ 0 1 1 0 2
125 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 1 0 1 1
126 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 1 0 0 1
127 บ้านดอยจัน 0 1 0 0 1
128 บ้านป่าลัน 0 1 0 0 1
129 บ้านสันมะนะ 0 1 0 0 1
130 บ้านหนองปลาสะเด็ด 0 1 0 0 1
131 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 1 0 0 1
132 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 1 0 0 1
133 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 0 3 2 3
134 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 2 0 2
135 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 1 1 1
136 บ้านห้วยหก 0 0 1 1 1
137 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 1 0 1
138 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 1 0 1
139 บ้านป่าก๋อย 0 0 1 0 1
140 บ้านผาจี 0 0 1 0 1
141 บ้านวังลาว 0 0 1 0 1
142 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 0 1 0 1
143 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 1 0 1
144 บ้านเหมืองแดงน้อย 0 0 1 0 1
145 บ้านไทรทอง 0 0 1 0 1
146 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 1 0 1
147 บ้านทุ่งกวาง 0 0 0 1 0
148 อนุบาลศรีค้ำ 0 0 0 0 0
149 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 0
150 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 493 359 294 62 1,208