หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านพญาไพร 38 20 54.05% 13 35.14% 4 10.81% 0 0% 37
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 28 18 64.29% 6 21.43% 0 0% 4 14.29% 28
3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 27 17 70.83% 5 20.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
4 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 30 15 50% 4 13.33% 9 30% 2 6.67% 30
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 29 14 48.28% 9 31.03% 6 20.69% 0 0% 29
6 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 20 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 20 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
8 โรงเรียนบ้านป่าแดง 20 13 65% 1 5% 5 25% 1 5% 20
9 โรงเรียนบ้านป่ายาง 21 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 33 10 35.71% 8 28.57% 9 32.14% 1 3.57% 28
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 24 10 41.67% 6 25% 6 25% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนบ้านสันติสุข 18 10 55.56% 4 22.22% 4 22.22% 0 0% 18
13 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 17 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 15 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15
15 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 19 9 47.37% 3 15.79% 6 31.58% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 25 8 32% 8 32% 8 32% 1 4% 25
17 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 24 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 19 8 47.06% 3 17.65% 5 29.41% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 22 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
21 โรงเรียนบ้านสันทราย 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
22 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 34 7 25% 15 53.57% 5 17.86% 1 3.57% 28
23 โรงเรียนบ้านสันถนน 19 7 36.84% 5 26.32% 6 31.58% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบ้านธารทอง 18 7 41.18% 4 23.53% 4 23.53% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 16 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านปางห้า 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
27 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านสบรวก 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 17 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 22 6 30% 4 20% 8 40% 2 10% 20
31 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 16 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
33 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 19 5 27.78% 5 27.78% 8 44.44% 0 0% 18
34 โรงเรียนโยนกวิทยา 15 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านแม่แพง 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
38 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 11 5 45.45% 1 9.09% 5 45.45% 0 0% 11
39 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 11 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 13 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 14 4 28.57% 5 35.71% 5 35.71% 0 0% 14
42 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 12 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
44 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านปางสา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
48 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านจ้อง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านกลาง 11 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านจะตี 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 13 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
56 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 12 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 12
57 โรงเรียนบ้านแหลว 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านสันนา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนมานิตวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 13 2 16.67% 7 58.33% 3 25% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 13 2 15.38% 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 10 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
65 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 12 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 11 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
69 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 10 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านไร่ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
72 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านสันหลวง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านสันกอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านแม่มะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 7 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 0 0% 7
78 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 9 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
84 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 8 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
85 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 7 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านแม่คำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 6 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านสบคำ 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
102 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 11 0 0% 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 11
109 โรงเรียนบ้านรวมใจ 8 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 8
110 โรงเรียนบ้านดอย 7 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
111 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
112 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านดอนงาม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 6 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านปงของ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านสันต้นธง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 8 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านดอยจัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านป่าลัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 6 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
134 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านห้วยหก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
137 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านผาจี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านวังลาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
149 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ศน.โสภาพร ไสยแพทย์ <กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3> <เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0816038531>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]