หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 <สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3> <วันที่ 19 - 20 กันยายน 2558>

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.เชียงราย เขต 3 อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุม Conferrent 19 ก.ย. 2558 09.00-10.30
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.เชียงราย เขต 3 อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุม Conferrent 19 ก.ย. 2558 10.30-12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคารหลวงสิทธิประสาท ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ICT 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน หลวงสิทธิประสาท ชั้น 1 ห้อง MEP3/5 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-


ศน.โสภาพร ไสยแพทย์ <กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3> <เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0816038531>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]