หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านศาลา ต.แม่จัน อ.แม่จัน นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์   0816038531
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก อ.แม่จัน นายสมเพชร ปันซางคอน  
3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคระห์) ต.แม่คำ อ.แม่จัน นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา  
4 โรงเรียนบ้านแม่จัน ต.แม่จัน อ.แม่จัน นางสุรีย์พร มงคลดี   0956860231
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ต.แม่จัน อ.แม่จัน  
6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณี) ต.สันทาย อ.แม่จัน นายสมพล เขื่อนเพชร   0931310826

ศน.โสภาพร ไสยแพทย์ <กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3> <เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0816038531>
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]