รายละเอียดประกอบการแข่งขัน

รายละเอียดประกอบการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาเชียงราย เขต 2 คลิกที่นี่ 

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 23:50 น.