สพป. ชร. 2 ยึดกิจกรรมรายการแข่งขันและ เกณฑ์การตัดสิน ของ สพฐ

เนื่องจาก สพฐ. มีการปรับกิจกรรมการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อให้การแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ และเขตพื้นที่ ตรงกับที่ สพฐ.กำหนด จึงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้กิจกรรมรายการแข่งขัน เกณฑ์การตัดสินจาก www.sillapa.net  ในการดำเนินการแข่งขัน

วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 21:43 น.