สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เวียงผาวิทยา 7 4 6 17 20 5 0 0 25
2 ชุมชนบ้านโป่ง 7 1 4 12 14 4 0 0 18
3 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 6 1 2 9 16 2 2 1 20
4 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 5 4 2 11 18 6 0 0 24
5 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 5 3 0 8 7 6 0 0 13
6 พานพสกสวัสดิ์ 4 1 1 6 11 4 0 0 15
7 สันหนองควาย 3 1 0 4 7 3 1 1 11
8 อนุบาลเวียงป่าเป้า 2 3 0 5 9 4 3 1 16
9 โป่งแพร่วิทยา 2 2 5 9 13 6 0 1 19
10 โป่งน้ำร้อนวิทยา 2 2 1 5 9 2 1 0 12
11 ป่างิ้ววิทยา 2 2 0 4 14 6 2 0 22
12 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 2 2 0 4 8 2 0 1 10
13 บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 2 2 0 4 6 0 0 0 6
14 บ้านป่าต้าก 2 2 0 4 5 1 0 0 6
15 ดอยเวียงวิทยา 2 2 0 4 4 0 0 0 4
16 วัฒนศึกษา 2 1 4 7 14 3 2 1 19
17 บ้านห้วยน้ำเย็น 2 1 2 5 8 2 0 1 10
18 บ้านโป่งเหนือ 2 1 1 4 6 3 1 0 10
19 บ้านโป่งนก 2 1 1 4 5 4 1 1 10
20 เทศบาล 1(บ้านเก่า) 2 1 0 3 7 1 0 0 8
21 บ้านหัวฝาย 2 1 0 3 5 1 0 1 6
22 บ้านหนองยาว 2 0 3 5 5 2 0 0 7
23 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 2 0 2 4 6 3 0 0 9
24 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 2 0 1 3 6 4 1 3 11
25 บ้านดอยช้าง 1 6 2 9 11 8 1 2 20
26 ชุมชนบ้านสันจำปา 1 2 5 8 10 6 0 1 16
27 บ้านแม่ตะละ 1 2 2 5 9 0 0 0 9
28 ดอยเวียงผาพิทยา 1 2 1 4 8 7 1 0 16
29 บ้านโฮ่ง 1 2 0 3 5 0 0 0 5
30 บ้านเด่นศาลา 1 1 2 4 9 3 3 0 15
31 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1 1 1 3 6 7 2 1 15
32 ห้วยส้านยาววิทยา 1 1 1 3 6 3 2 0 11
33 เจดีย์หลวงพิทยา 1 1 1 3 6 3 0 0 9
34 เซนต์มารีอา แม่สรวย 1 1 1 3 3 5 0 0 8
35 อนุบาลแม่ขะจาน 1 1 1 3 3 2 1 0 6
36 ร่องธารวิทยา 1 1 0 2 8 4 0 3 12
37 บ้านห้วยไคร้ 1 1 0 2 5 5 0 2 10
38 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 2 3 2 0 1 5
39 สันกลางวิทยา 1 1 0 2 2 4 0 0 6
40 บ้านแม่ต๋ำ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านป่าบง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
42 บ้านฮ่างต่ำ 1 0 1 2 3 4 0 0 7
43 บ้านโป่ง 1 0 1 2 3 2 2 0 7
44 อบต.เมืองพาน 1 0 1 2 3 0 2 1 5
45 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
46 บ้านห้วยหญ้าไซ 1 0 1 2 2 1 2 1 5
47 บ้านป่าจั่น 1 0 0 1 5 1 0 0 6
48 เทศบาล 1(ป่าแดด) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
49 บ้านป่าแงะ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
50 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 0 0 1 3 0 1 0 4
51 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 1 0 0 1 2 6 0 2 8
52 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
53 บ้านสันสลี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 1 3 0 0 4
55 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1 0 0 1 1 2 2 0 5
56 นุชนาถอนุสรณ์ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
57 บ้านร่องคตสันปูเลย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านแม่คาวหลวง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
59 บ้านขุนสรวย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านโป่งเทวี 0 3 1 4 9 6 2 1 17
61 ศิริมาตย์เทวี 0 3 1 4 7 8 3 1 18
62 บ้านวาวี 0 2 1 3 6 2 1 0 9
63 บ้านห้วยเฮี้ย 0 2 1 3 5 0 1 0 6
64 บ้านผาแดงหลวง 0 2 1 3 3 2 0 1 5
65 พิทักษ์เกียรติวิทยา 0 2 0 2 4 4 3 0 11
66 บ้านวังวิทยา 0 1 2 3 6 5 2 0 13
67 บ้านป่าแดงงาม 0 1 2 3 3 1 0 0 4
68 บ้านแม่ผักแหละ 0 1 2 3 2 0 1 0 3
69 ปางมะกาดวิทยา 0 1 1 2 4 1 2 1 7
70 โรงช้างวิทยา 0 1 1 2 3 5 1 2 9
71 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 0 1 1 2 3 1 3 0 7
72 บ้านเลาลี 0 1 1 2 2 2 1 0 5
73 บ้านฝั่งตื้น 0 1 1 2 2 1 0 0 3
74 บ้านถ้ำ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
75 บ้านห้วยมะแกง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
76 บ้านโป่งมอญ 0 1 0 1 4 0 3 1 7
77 บ้านห้วยสะลักวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
78 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 0 1 0 1 3 1 1 1 5
79 ชุมชนบ้านสันมะค่า 0 1 0 1 2 8 1 0 11
80 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 0 1 0 1 2 3 0 0 5
81 บ้านแม่ยางมิ้น 0 1 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านป่าหัดป่าแขม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านแม่ตาช้าง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านป่าตึงงาม 0 1 0 1 1 1 0 1 2
85 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
86 บ้านสันผักแค 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านแม่แก้วเหนือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
89 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านร้องบง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านแม่ปูนหลวง 0 1 0 1 0 1 1 0 2
92 เวียงกาหลงวิทยา 0 0 2 2 5 4 0 2 9
93 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 0 0 1 1 5 6 0 1 11
94 บ้านดอนสลี 0 0 1 1 3 2 0 0 5
95 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 0 0 1 1 2 6 1 1 9
96 บ้านโป่งแดง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
97 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 0 0 1 1 1 4 1 0 6
98 บ้านต้นยาง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
99 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 0 0 1 1 1 1 1 1 3
100 บ้านสักพัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
101 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
102 บ้านปางหลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านสันมะแฟน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านดงมะดะ 0 0 0 0 6 4 3 1 13
105 เทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 4 3 2 1 9
106 อนุบาลคริสเตียนสันกอง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
107 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
108 บ้านป่าตึง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
109 บ้านห้วยหมอเฒ่า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
110 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
111 ป่าแดงวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
113 บ้านสันติวัน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
114 บ้านดินดำ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 ริมวัง ๑ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
116 บัวสลีวิทยา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
117 บ้านแม่ผง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
118 บ้านกล้วย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านมังกาล่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านลังกา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านเจริญเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 อนุบาลแม่สรวย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 ลูกรักป่าแดด 0 0 0 0 1 0 2 1 3
124 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านขุนลาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านสันก้างปลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านห้วยกล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านแม่พุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านแม่อ้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 โป่งทะลายใหม่เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านป่าส้าน 0 0 0 0 0 2 3 0 5
132 อนุบาลแม่ลาว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
133 บ้านป่าเส้า 0 0 0 0 0 2 0 1 2
134 บ้านจำผักกูดทรายทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
135 ริมวัง ๒ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
136 เวียงห้าววิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
137 บ้านท่ามะโอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 บ้านหนองเก้าห้อง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านแม่เจดีย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านปางหก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านใหม่ใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 อนุบาลศิริวัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 เทศบาล 1 (สันติสุข) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 อบต.ดอยงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
146 ชุมชนสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านสันต้นดู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 บ้านห้วยหินลาดใน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านต้นง้าว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 บ้านสัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 บ้านแม่โมงเย้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 เจริญเมืองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 106 103 89 298 520 298 98 56 916